therapie, visie, huis naar het hart, psychische klachten, verbinding maken met jezelf en emoties, Suzanne Schiereck, Bodegraven,

Als u vastloopt in uw leven, is het lastiger om contact te houden met uzelf. Overlevingsmechanismen worden actief en het gevoelsleven zit op slot.
Ik ga met u op zoek hoe u verbinding kunt maken met uw gevoel, uw hart.


Mijn praktijk is het 'huis'; het huis waar u opnieuw leert contact te maken met uw eigen hart. Huis kan ook symbool staan voor uw lichaam, uw lichaam is uw huis; Huis naar het hart.

 

Momenteel lukt het mij niet u op korte termijn uit te nodigen voor een intakegesprek. Na de zomervakantie zal er meer ruimte zijn om u te ontvangen. Ik ben wel altijd bereid mee te denken.

 

U kunt bij Huis naar het hart terecht voor de volgende klachten en vragen :

  • Angstklachten, zoals faalangst, een negatief zelfbeeld of paniekklachten.
  • Relationele problemen (vastgelopen in jezelf of in relatie met anderen, op school of op het werk).
  • Stress, overspannenheid, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting, burnout.
  • Moeilijkheden met het herkennen en uitdrukken van gevoelens.
  • Problemen met acceptatie of verwerking van verlies, ziekte, handicap of trauma.
  • Moeite hebben met het aangeven van grenzen.
  • Problematiek rondom intimiteit en nabijheid.
  • Somberheid en stemmingsklachten.
  • Problemen ten gevolge van ingrijpende levensgebeurtenissen.
  • Ongewenste gewoontes, zoals eetbuien en uitstelgedrag.

De therapie is geschikt voor milde psychische klachten en problemen die het dagelijks functioneren licht of matig verstoren. De werkwijze is transparant: na intake vindt een snelle en heldere terugkoppeling plaats van de bevindingen en wordt vervolgens een behandelplan opgesteld zodat u weet wat u in de therapie kunt verwachten.

Huis naar het hart is gespecialiseerd  in het aanbieden van therapie waarbij gewerkt wordt vanuit de verbinding.

De verbinding die u aangaat tijdens de therapie, is de kracht waar vanuit ik werk. Verbinding en veiligheid gaan samen.

Het bewust worden van gevoelens en gedragingen zorgen ervoor dat u beter ziet wat er gebeurt en waarom u bepaald gedrag inzet. U leert gedurende de therapie wat u nodig hebt en/of u leert wat u kan helpen om met uw klachten om te gaan.

 

Ik ben opgeleid als schematherapeut, haptotherapeut, cognitief gedragstherapeutisch werker en ik kan u EMDR aanbieden.