therapie, visie, huis naar het hart, psychische klachten, verbinding maken met jezelf en emoties, Suzanne Schiereck, Bodegraven,

Als u vastloopt in uw leven, is het lastiger om contact te houden met uzelf. Overlevingsmechanismen worden actief en het gevoelsleven zit op slot.
Ik ga met u op zoek hoe u verbinding kunt maken met uw gevoel, uw hart.


Mijn praktijk is het 'huis'; het huis waar u opnieuw leert contact te maken met uw eigen hart. Huis kan ook symbool staan voor uw lichaam, uw lichaam is uw huis; Huis naar het hart.

Ik ben Suzanne Schiereck. Ik ben sinds 1998 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. In mijn werk probeer ik mensen contact te laten maken met hun eigen kwetsbaarheid en gevoel, waardoor ze begrijpen waarom er bepaalde patronen zijn ontstaan. Vanuit deze kwetsbaarheid wil ik mensen leren voelen wat ze nodig hebben en ze leren daar naar te handelen. Ik gebruik interventies uit de cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR en haptonomie en probeer aan te sluiten bij uw hulpvraag. 

Huis naar het hart is gespecialiseerd  in het aanbieden van therapie waarbij gewerkt wordt vanuit de verbinding. De verbinding die u aangaat tijdens de therapie, is de kracht waar vanuit ik werk. Verbinding en veiligheid gaan samen. Het bewust worden van gevoelens en gedragingen zorgen ervoor dat u beter ziet wat er gebeurt en waarom u bepaald gedrag inzet. U leert gedurende de therapie wat u nodig hebt en/of u leert wat u kan helpen om met uw klachten om te gaan.