Informatie voor verwijzers

HAPTOTHERAPIE  

page2image30726912

Wat kun je verwachten van haptotherapie? 

Leren luisteren naar jouw lichaam, stil staan bij wat je waarneemt en voelt en deze informatie benutten om je klachten te verhelpen. Dat is waar het om draait bij haptotherapie.

Haptotherapie kan je helpen om weer te voelen wat je lichaam je te vertellen heeft middels gesprek oefening en aanraking.  Het is geschikt voor mensen die inzicht willen krijgen in de betekenis van hun klachten en die samen met de therapeut op zoek gaan naar nieuwe wegen om daarmee om te gaan. 

page2image30726912

Indicaties: 
-Wanneer mensen moeite hebben met het herkennen en uitdrukken van gevoelens - moeite hebben met het voelen en   aangeven van grenzen
- negatief zelfbeeld, minderwaardigheidsgevoel
- relationele problemen 

problemen met intimiteit en nabijheid
- verlies van vertrouwen in het eigen kunnen ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of geestelijke overbelasting
- verwerkingsproblematiek na verlies en traumatisering
- Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke klachten (SOLK) 

page2image30726912

Contra-indicaties: 
klachten in een acuut stadium van een ernstige psychiatrische stoornis. 
als verslaving de hoofdklacht is. 
Bij ernstige problematiek is ook een psychiater of psycholoog soms medebehandelaar. 

page2image30726912

Vergoeding: 
De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een gedeelte van) de kosten van de haptotherapeutische behandeling in het aanvullende pakket. Deze kosten vallen niet onder het eigen risico van de zorgverzekering. Een overzicht van de vergoeding voor haptotherapie door de zorgverzekering vindt u op de website van onze beroepsvereniging de VVH: 
www.haptotherapeuten-vvh.nl of de NFG: https://www.de-nfg.nl/vergoedingen.html
Bij twijfel kan de cliënt het beste contact opnemen met de eigen ziektekostenverzekering. 

page2image30726912


Markstraat 5

2411AG, Bodegraven

Email: info@huisnaarhethart.nl

Telefoon 06-13264599