Bereikbaarheid:

Woensdagen, donderdag en vrijdagochtend is de praktijk geopend en bereikbaar via 06- 13 26 45 99. Als ik de telefoon niet kan opnemen, spreek dan graag de voicemail in. Ik bel je dan binnen twee werkdagen terug. Natuurlijk kun je me ook altijd een e-mail sturen *  wees voorzichtig met het versturen van vertrouwelijke en persoonlijke gegevens via e-mail. 

 

Wanneer er sprake is van een psychische crisis, dan kun je op maandag t/m vrijdag tussen 09:00 en 17:00 contact met mij opnemen via de praktijktelefoon. (06-13 26 45 99) Ik probeer zo snel mogelijk te reageren, maar omdat ik veel in gesprek ben, kan het ook even duren.

 

Kun je me niet bereiken, neem dan contact op met je huisarts en geef aan dat het een crisissituatie betreft. Buiten kantooruren kun je contact opnemen met de huisartsenpost uit jouw regio. In een acute noodsituatie: bel 112

 

Afspraak maken of aanmelden

Heb je vragen, opmerkingen of wil je een afspraak maken? Je kunt mij bellen of mailen om de mogelijkheden te bespreken.

Door drukte kan het voorkomen dat je enkele weken moet wachten totdat er ruimte is om je uit te nodigen voor een gesprek.

 

Bij verhindering

Alleen als een afspraak ten minste 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht.

 

Lokatie en parkeermogelijkheden

Huis naar het hart is gevestigd op de eerste etage in verzamelgebouw, E4U in Bodegraven. Je komt binnen door aan te bellen … Wanneer je eerder bent, kun je plaatsnemen in café restaurant de Munt. Er is een lift aanwezig. Overal in de buurt kun je gratis parkeren maar is er een blauwe zone. Hiervoor heb je de blauwe kaart nodig. Bij de jumbo is een parkeergarage gerealiseerd, ook daar kun je gratis parkeren. 

 

Behandelovereenkomst

Als therapeut ben ik verplicht de client te informeren en te overleggen over het doel van therapie en de manier waarop dit doel bereikt kan worden. Daarnaast wordt er een inschatting gemaakt over de duur van therapie. Op grond van deze informatie geeft de client toestemming voor het therapietraject. 

 

Praktijkovereenkomst

Als therapeut ben ik verplicht een praktijkovereenkomst met je af te sluiten. Hierin staan praktisch afspraken die je duidelijkheid geven. 
 

Evaluatie van de therapie

Afspraken die gedurende de therapie gemaakt worden, worden in principe tijdens elk gesprek besproken. De vastgestelde doelen worden elke 5 sessies en aan het einde van het traject geëvalueerd. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een ROM-vragenlijst.

 

ROM

Rom staat voor Routine Outcome Measurement. Ofwel aan het begin, halverwege en aan het eind van de behandeling worden vragenlijsten afgenomen. Het doel hiervan is om de verandering van de klachten objectief te meten en op basis hiervan de therapie voort te zetten of aan te passen. 

 

Privacy

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in werking getreden. Het doel van de verordening is met name een nog betere bescherming van persoonsgegevens te verzekeren en het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie te waarborgen. Huis naar het hart hanteert een privacybeleid.

 

Kwaliteit

Kwalitatief goede zorg vind ik belangrijk en ik ben daarom aangesloten bij de Vereniging van Haptotherapie (de VVH), de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (de NFG), de Register beroepsbeoefenaren complementaire zorg (RBCZ), de Vereniging voor cognitieve gedragstherapie (VGCT) en de International Society Schema Therapy (ISST).

Lidmaatschap verplicht je tot bijscholing waardoor ik me blijf ontwikkelen als therapeut. 

  

Informatie overdracht
Indien er gedurende de therapie informatie gevraagd wordt over het therapietraject dan gebeurt dit uitsluitend met jouw toestemming. 

 

Geheimhouding en beroepsgeheim
Therapeuten hebben een geheimhoudingsplicht tegenover derden; dit heet het beroepsgeheim. De client moet toestemming geven om gegeven aan eerder te kunnen verstrekken. Alleen in noodsituaties mag ik mijn geheimhoudingsplicht doorbreken, bijvoorbeeld als mensen in gevaar zouden komen. Therapeuten hebben geen toestemming nodig wanneer zij anoniem over een therapietraject willen overleggen met collega's in intervisiverband. Deze collega's hebben ook een geheimhoudingsplicht. 

 

Dossiervoering
Huis naar het hart maakt gebruik van een EPD (elektronisch patiëntendossier). In dit dossier, is alle, voor de therapie relevante informatie, terug te vinden.Dit dossier is voor niemand toegankelijk, behalve voor jou en je behandelaar. Je hebt het recht op inzage van jouw volledige dossier. De provider van het EPD heeft zeer strikte beveiligingsmaatregelen getroffen om de privacy van klantgegevens ten alle tijde te kunnen garanderen. 

 

Klachten

Wanneer je ontevreden bent over de therapie en het niet meer lukt om dit met mij te bespreken, kun je je wenden tot de beroepsvereniging NFG; https://www.de-nfg.nl/niet-tevreden-over-je-hulpverlener.html of de VVH; https://haptotherapeuten-vvh.nl/lid-worden/lid-worden-klachtenprocedure

 

 

  • Registratienummer NFG:               8197
  • Registratienummer RBCZ:         810338R
  • Lidmaatschapsnummer VVH:    818 A
  • Lidmaatschapsnummer VGCT:  203980
  • Lidmaatschapsnummer ISST:    NL000740
  • Kamer van Koophandel:            63131749
  • Zorgverleners AGB code:          90100526
  • Praktijk AGB code:                     90060130